Tytuł projektu

Rozwinięcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa CLEVER GRAPES Sp. z o. poprzez ekspansję na nowe rynki międzynarodowe.

 

CEL PROJEKTU:

Promocja polskiej marki “Clever Grapes” na rynkach międzynarodowych. 2. Wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Clever Grapes sp. z o.o. poprzez wejście na nowe, wskazane w BPP IT/ITC rynki eksportowe.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Zwiększenie poziomu aktywności przedsiębiorstwa w zakresie umiędzynarodowienia i innowacyjności prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży rozwiązań “software house” oraz podpisanie  6 kontraktów.

 

 

DOFINANSOWANIE Z FE : 56.040,00 pln