European Union Support

TYTUŁ PROJEKTU:
Rozwinięcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa CLEVER GRAPES Sp. z o. poprzez ekspansję na nowe rynki międzynarodowe.


CEL PROJEKTU:
Promocja polskiej marki “Clever Grapes” na rynkach międzynarodowych. 2. Wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Clever Grapes sp. z o.o. poprzez wejście na nowe, wskazane w BPP IT/ITC rynki eksportowe.


PLANOWANE EFEKTY:
Zwiększenie poziomu aktywności przedsiębiorstwa w zakresie umiędzynarodowienia i innowacyjności prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży rozwiązań “software house” oraz podpisanie 6 kontraktów.